Tietosuojailmoitus Nokopa Oy

Yritysasiakasrekisteri

Henkilöstörekisteri

Rekisterinpitäjä yritys:

Nokopa Oy
Pesärinteenkatu 7
15230 Lahti
+358408221710

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: (henkilötietolaki)

Marjo Nokkonen
marjo.nokkonen@nokopa.fi
+358408221710

Rekisterin nimi:

Nokopa Oy:n yritysasiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Nokopa Oy:n yritysasiakkaiden asiakassuhteiden hoitoa ja hallintaa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Nokopa Oy:n ja tämän yritysasiakkaiden välisen sopimuksen täytäntöön paneminen.

Yritysasiakasrekisterin tietosisältö (henkilötietolaki):

Asiakasyrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja Y-tunnus Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakasyrityksen ostamien tuotteiden ja palveluiden tiedot sekä laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet (henkilötietolaki)

Henkilötietoja vastaanotetaan ainoastaan asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä itseltään ja julkisista sivustoista. Asiakasyrityksen tiedot Nokopa Oy saa kaupallisista yritystietorekistereistä.

Henkilötietojen vastaanottajat (Säännönmukaiset luovutukset, henkilötietolaki)

Asiakasyrityksen ja tämän yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot luovutetaan Fennoa Oy:lle ja Lammin säästöpankille. Maksamattomat laskut, sisältäen asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimen, luovutetaan Fennoa Oy:lle ja Lammin säästöpankille. Nokopa Oy ei luovuta henkilötietoja muille tahoille.

Nokopa Oy:n Henkilöstörekisteri (henkilötietolaki)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Nokopa Oy:n henkilöstön työskentely lakien mukaan yrityksessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Nokopa Oy:n ja tämän henkilöstön välisen työsopimuksen täytäntöön paneminen.

Henkilöstörekisterin tietosisältö (Henkilötietolaki) Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero (ja sähköpostiosoite)

Henkilön pankkiyhteystiedot ja sosiaaliturvatunnuksen (joita käytetään palkan maksuun)

Säännönmukaiset tietolähteet (Henkilötietolaki)

Henkilötietoja vastaanotetaan ainoastaan henkilöltä itseltään

Henkilötietojen vastaanottajat (Säännönmukaiset luovutukset henkilötietolaki)

Henkilöstön tiedot luovutetaan palkanlaskentaa hoitavalle tilitoimistolle; Rezulto Oy ja työterveyshuoltoa järjestävälle taholle; Työterveyshuolto Wellamo

Nokopa Oy ei luovuta henkilötietoja muille tahoille.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin: Nokopa Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Yritysasiakasrekisterin ja henkilöstörekisterin sisältämiä henkilö- ja muita tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen tai työsuhteen hoitamiseksi tai lakisääteisen säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet (henkilötietolaki)

Nokopa Oy:n yritysasiakasrekisteriä käsitellään tietojärjestelmässä, jonka sisältämää tietoa suojataan asianmukaisin tietoturvamenettelyin.

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Asiakastietojen käyttövaltuudet on rajattu vain tietoja käsittelevälle Nokopa Oy:n henkilöstölle Asiakastietoja käsitellään salattujen tietoliikenneyhteyksien kautta. Tiedot on tallennettu luotettaviin palvelinkeskuksiin.

Rekisteröidyn oikeudet Nokopa Oy:n rekisteriin:

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat lainsäädäntöön perustuvat oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista niiltä osin kuin lainsäädäntö ei velvoita säilyttämään kutakin tietoa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan säätämien edellytysten täyttyessä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan säätämien edellytysten täyttyessä. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa toiseen järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyä varten milloin tahansa niiltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Laadittu / päivitetty:

1.10.2019